การไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภหรือเทพเจ้าไฉ่ซิ่งเอี้ยะประจำปี 2564


การไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภหรือเทพเจ้าไฉ่ซิ่งเอี้ยะประจำปี 2564


ก้าวเข้าสู่ปี พ.ศ.2564 ซึ่งตรงกับปีนักษัตรฉลู เทพเจ้าองค์แรกที่ชาวจีน นิยมกราบไหว้บูชา เพื่อเป็นการขอประทานโชคลาภเงินทอง ความเจริญรุ่งเรือง ตลอดปี เทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี๊ยะ จะเสด็จลงมาประทานโชคลาภ ให้แก่หมู่มวลมนุษย์ปีละ 1 วันเท่านั้น

ปีพ.ศ. 2564   ซึ่งตรงกับปีนักษัตร"ฉลู"  เทพเจ้าองค์แรกที่ชาวจีน  หรือชาวไทยเชื่อสายจีน  นิยมกราบไหว้บูชา  เพื่อเป็นการขอประทานโชคลาภ-เงินทอง  ทรัพย์สมบัติ  และความเจริญรุ่งเรื่องตลอดปี   คือ"เทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี๊ยะ"(เทพเจ้าแห่งโชคลาภ)    ปี64 นี้  เทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี๊ยะ  มีพลังประทานโชคลาภดีมาก   ท่านเสด็จลงมาทางทิศตะวนออก (องศาที่ 67.5-112.5)   ของคืนวันไหว้-เช้าวันตรุษจีน (วันที่ 11 ก.พ.64  เวลา 24.00 -ต่อเช้าวันที่12 ก.พ. 64 ซึ่งตรงกับวันตรุษจีน)     

***ในปี พศ.2564  องค์เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย (เทพเจ้าโชคลาภ)    ในปีนี้จัดเป็นเทพเจ้าไฉ่ซิง  ที่มีพลังที่ดี   และส่งเสริมให้คุณ  ในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงาน   โชคลาภทรัพย์สินเงินทอง         สำหรับผู้ทีทำการสักการะ   จัดตรงไหว้ในวันตรุษจีนนี้  ท่านต้องจัดให้ถูกทิศทาง  และฤกษ์ยามที่ส่งเสริม    เพื่อจะได้สมหวังตามคำขอที่ปรารถนา

ฤกษ์ไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภที่ดีของปีฉลูพ.ศ.2564
ฤกษ์ไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภที่ดีของปีฉลู พ.ศ.2564ปกติคนไหว้ในฤกษ์แรก คือ ยามจื้อซี่ ซึ่งเป็นยามแรกของวันใหม่ โดยถือว่าไหว้ก่อนจะได้โชคลาภก่อน
1.ยามจื้อซี่ ระหว่างเวลา 00.00 - 00.59 น  ยาม(จื้อซี่)  24.00-00.59น. ..ฤกษ์แรก+ฮะกับปี64 "นิยมว่า ท่านใดไหว้ก่อน  รวยก่อน**ห้ามปีมะเมียไหว้ยามนี้
2.ยามอิ้งซี่ ระหว่างเวลา 03.00 - 04.59 น เป็นยามดี  ภาคีกับองค์เทพ  ขอบริวารผู้สนับสนุนผู้ช่วยเหลือนำมาซึ่งโชคลาภ ได้ดี**ห้ามคนเกิดปีวอกไหว้ยามนี้
3.ยามเบ้าซี่ ระหว่างเวลา 05.00 - 06.59 น ดีที่สุดในปีนี้   คือพลังตรงกับองค์เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยปี2564 ..ส่งผลให้มีพลังในการประทานพรโชคลาภ-เงินทอง-ความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม **ห้ามปีระกา ไหว้ยามนี้**สำหรับปีมะแม  และ ปีระกา...ไม่ควรไหว้นำเป็นคนแรก  แนะนำให้ไหว้ที่ศาลเจ้า**

ของไหว้ การจัดตั้งพิธีสำหรับไหว้เทพเจ้า ไฉ่ซิ้งเอี๊ยะ
ของไหว้ การจัดตั้งพิธีสำหรับไหว้เทพเจ้า ไฉ่ซิ่งเอี้ย

1.องค์เทพไฉ่ซิ่งเอี้ย องค์ลอย ภาพ ภาพถ่าย เหรียญบูชา (หากไม่มี ให้จัดตั้งของไหว้กลางแจ้ง)
2.เต้าเงิน เต้าทอง
3.หงิ่งเตี๋ย (กระดาษเงิน-ทอง ของเทพเจ้า ใช้ 12 แผ่น)
4.อ่วงป้อ (กระทงทอง)
5.เที่ยงเถ้าจี๋ (กระดาษศรแดง)
6.ธูปเทียนจีน (สีแดง)
7.เทียบแดง สำหรับ เขียนชื่อ ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด คำอธิษฐานขอพร
8.ผลไม้ชื่อมงคล 3-5 อย่าง
9.สาคู 5 ถ้วย
10.ขนมจันอับ (ขนมถั่วงา)
11.ผักเจ 5 อย่าง เช่น ฟองเต้าหู้ เห็ดหูหนู เห็ดหอม ดอกไม้จีน วุ้นเส้น
12.น้ำชา 5 ถ้วย

**เคล็ดลับ
เทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี้ย นิยมถวายด้วยอาหารเจ

เสริมเคล็ดมงคล เรียกโชคลาภ เพิ่ม ประจำปี พ.ศ. 2564

พิเศษ  ของไหว้ในปี 2564 เพื่อมีอนุภาพในการขอพร จากเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย


 ดอกไม้สีแดง +น้ำแดง + ธนบัตรสีแดง

วิธีบูชา
นะโม 3 จบ
คาถาบูชาขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ

เคล็ดคาถานี้บูชาสำหรับท่านที่เกิดปีต่างๆ ทั้ง 12 นักษัตร อันเป็นหัวใจคาถาของทิเบตจารึก เป็นภาษาสันสกฤตมาแต่ครั้งโบราณ โดยให้ตั้งจิตให้สงบระลึกถึงความดี และบุญกุศลที่ได้ประกอบมา แล้วท่องคาถาหัวใจมหาเศรษฐีชัมภล อธิษฐานขอพรจากท่าน

ท่านที่เกิดปี ฉลู มะโรง มะแม จอ
คาถาหัวใจมหาเศรษฐีชัมภล คือ โอม ชัมภาลา จาเลน ไนเยน สาวหะ
ท่านที่เกิดในปี ขาล เถาะ
คาถาหัวใจมหาเศรษฐีชัมภล คือ โอม อา ฮูโฮฮัม กษะสะ โอม ชัมภาลา ลาจาเลนไนเยน สวาหะ

ท่านที่เกิดในปี มะเส็ง มะเมีย
คาถาหัวใจมหาเศรษฐีชัมภล คือ โอม ชัมภาลา จาเลน ไนเยน ธะนัม เมธิ หะรี ทากินี ชัมภาลา สะมะภารา สาวหะ

ท่านที่เกิดในปี วอก ระกา
คาถาหัวใจมหาเศรษฐีชัมภล คือ โอม ปัทมะ โกรธะ อรยะ ชัมภาลา หฤทัย หู ผะฏะ

• ท่านที่เกิดในปี กุน ชวด
คาถาหัวใจมหาเศรษฐีชัมภล คือ โอม ชัมภะละ ชาเลนทะรา เย สวาหา โอม อินทะระ ฌิมขัม ภะมะริ สาวหา
ข้าพเจ้า..........สกุล.......เกิดวันที่.........เดือน........ปี.........
ด้วยบุญกุศล ที่ข้าพเจ้า ได้สร้างสมมาในอดีตชาติ หรือปัจจุบันชาติ ด้วยกุศลผลบุญนี้ ข้าพเจ้าขออันเชิญ บารมีแห่งองค์เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ไฉ่ซิงเอี๊ย ได้โปรดเสด็จมาประทาน
โชคลาภ แก้วแหวนเงินทอง ความมั่งมีศรีสุข ให้กับข้าพเจ้า
เพื่อให้หน้าที่การงาน ธุรกิจการค้า จงประสบผลสำเร็จ มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่ตั้ง เงินทองไหลมาเทมา  ชีวิตพบแต่ความสุข ตลอดปี ตลอดเดือน และตลอดไปเทอญ
สาธุ สาธุ สาธุ รวย รวย เฮง เฮง

การบูชาเทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี๊ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภนั้น นอกจากให้คุณทางด้านโชคลาภ ทรัพย์สมบัติแล้ว ยังสามารถคุ้มครอง ป้องกันสิ่งอัปมงคลได้ทุกชนิด สามารถปัดเป่าพลังอำนาจที่ไม่ดีต่างๆ ออกไป 


บูชา 499.- บาท

 • เหรียญเทพเจ้าไฉ่ซิงเอียะ (เทพเจ้าโชคลาภ เหรียญเทพเจ้าไฉ่ซิงเอียะ (ปางบุ๋น+ปางบู๊)
  ด้านหน้าปางบุ๋น (ประทานพร)
  ใช้สำหรับเสริมโชคลาภ เงินทอง ความร่ำรวย ความสำเร็จ
  ด้านหลังปางบู๊ (ขี่เสือ)
  ใช้สำหรับทวงหนี้ ขจัดปัดเป่าอุปสรรค ควบคุมบริวาร ดูแลลูกน้อง เสริมอำนาจบารมี
  สร้างจากโลหะ ชุบ 2 กษัตริย์ ใส่กรอบทองไมครอน บรรจุในตลับกำมะหยี่สีแดง อักษรจีนตัวหน้า ไช้-โชคดี ตัวหลังปู้-ร่ำรวย
  **ผ่านพิธีปลุกเสกเรียบร้อยแล้ว โดยสำนักฮวงจุ้ยเบญจธาตุสัมพันธ์ • บูชา 890.-บาท
 • เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย (เทพเจ้าโชคลาภ)
  สร้างจากเรซิ่นเกรด A สูง 15 ซม. ฐานกว้าง 7 ซม.

  “เจียวไช้จิ้งป้อ” แปลว่า เงินทองไหลมาเทมา

  มือซ้ายถือโถใส่เงิน มือขวาถือแผ่นผ้าอักษรมงคลจีน


 • บูชา 990.- บาท
 • เทพเจ้าไฉ่ซิงเอียะ (เทพเจ้าโชคลาภ) ปางขี่เสือ สร้างจากเรซิ่นเกรด A สูง 17 ซม. กว้าง 17 ซม. ประทับบนฐานสีดำ มีอักษรจีน “เจียวไช้จิ้งป้อ” แปลว่า เงินทองไหลมาเทมา เหมาะ สำหรับทวงหนี้ ขจัดอุปสรรคปัญหา ควบคุมบริวาร ไฉ่ซิงเอี๊ยบู๊ หน้าจะดุ ประทับบนหลังเสือ ที่หัตถ์ถือกระบอง เชื่อกันว่าองค์บู๊ให้คุณในเรื่องของหนี้สิน เจ้าหนี้คนไหนบูชามักจะตามหนี้ง่าย ลูกหนี้จะไม่กล้าโกงหรือหนีหนี้


สั่งบูชา เทพเจ้าไฉ่ซิ่งเอี้ย กับอาจารย์เหน่ง
ความคิดเห็น

Most View Product

ปัวะโป้ย (擲筊) ..คำพยากรณ์จากองค์เทพเจ้า

รู้ก่อน แก้ไขก่อน เปลี่ยนปีชง เป็นปีเฮง แก้ชง กันชง เสริมดวงชะตา กับอาจารย์เหน่งฮวงจุ้ย