บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มกราคม, 2019

การไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภหรือเทพเจ้าไฉ่ซิ่งเอี้ยะประจำปี 2564

รูปภาพ
การไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภหรือเทพเจ้าไฉ่ซิ่งเอี้ยะประจำปี 2564 ก้าวเข้าสู่ปี พ.ศ.2564 ซึ่งตรงกับปีนักษัตรฉลู เทพเจ้าองค์แรกที่ชาวจีน นิยมกราบไหว้บูชา เพื่อเป็นการขอประทานโชคลาภเงินทอง ความเจริญรุ่งเรือง ตลอดปี เทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี๊ยะ จะเสด็จลงมาประทานโชคลาภ ให้แก่หมู่มวลมนุษย์ปีละ 1 วันเท่านั้น ปีพ.ศ. 2564   ซึ่งตรงกับปีนักษัตร"ฉลู"  เทพเจ้าองค์แรกที่ชาวจีน  หรือชาวไทยเชื่อสายจีน  นิยมกราบไหว้บูชา  เพื่อเป็นการขอประทานโชคลาภ-เงินทอง  ทรัพย์สมบัติ  และความเจริญรุ่งเรื่องตลอดปี   คือ"เทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี๊ยะ"(เทพเจ้าแห่งโชคลาภ)    ปี64 นี้  เทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี๊ยะ   มีพลังประทานโชคลาภดีมาก   ท่านเสด็จลงมาทางทิศตะวนออก (องศาที่ 67.5-112.5)   ของคืนวันไหว้-เช้าวันตรุษจีน (วันที่ 11 ก.พ.64  เวลา 24.00 -ต่อเช้าวันที่12 ก.พ. 64 ซึ่งตรงกับวันตรุษจีน)      ***ในปี พศ.2564  องค์เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย (เทพเจ้าโชคลาภ)     ในปีนี้จัดเป็นเทพเจ้าไฉ่ซิง  ที่มีพลังที่ดี   และส่งเสริมให้คุณ  ในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงาน   โชคลาภทรัพย์สินเงินทอง         สำหรับผู้ทีทำการสักการะ   จัดตรงไหว้