เส้นทางสักการะ ร่วมสังฆทาน ถวายเทียนพรรษา พระวัดอารามหลวง 5 วัด แม่น้ำเจ้าพระยาเส้นทางสักการะ ร่วมสังฆทาน ถวายเทียนพรรษา พระวัดอารามหลวง  5 วัด แม่น้ำเจ้าพระยา

7.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ ท่าราชวรดิษฐ  ลงเรือ private  พบกับมัคคุเทศก์ M.O.TOURANDSERVICE
8.00 น.  คณะพร้อมออกเดินทาง

จุดที่  1 วัดคฤหบดี มีคติว่า สักการะ ดับทุกข์ร้อน เป็นสุข เป็นพระอารามหลวงช้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา

จุดที่ 2 วัดเทวราชกุญชร มีคติว่า มงคลเทพเทวดา มหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่และแข็งแกร่ง การงานก้าวหน้า เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร

 


สักการะพระพุทธเทวราชปฏิมากร ฝีมือช่างสมัยทวารวดีผสมอู่ทองที่มีความงดงามมาก อีกทั้งยังมีพิพิธภัณฑ์ไม้สีทองให้ได้ชมกันด้วย พุทธศาสนิกชนนิยมถวาย "ผ้าไตร" แทนดอกไม้ ธูป เทียน เพื่อความศักดิ์สิทธิ์ เป็นวัดแรกในประเทศไทยที่นำผ้าไตรมาเป็นเครื่องสักการะและได้รับความศรัทธามาจนทุกวันนี้
พิพิธภัณฑ์ไม้สักทอง    กราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ (ดอกไม้บูชา)   และรูปปั้นไฟเบอร์กลาส  ของสมเด็จพระสังฆราช  19 พระองค์  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
     จุดที่ 3 วัดราชาธิวาสวิหาร มีคติว่า "มีลาภยศที่ยิ่งใหญ่ ดุจพระราชา เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร

เดิมชื่อวัดสมอราย เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะทรงพระผนวช
มีพระอุโบสถเป็นทรงขอมคล้ายนครวัดที่งดงาม    
กราบหลวงพ่อนาค     (ดอกบานไม่รู้โรยท่านละ7ดอก)  ขอให้มีความมั่นคง มีที่พึ่งพาในชีวิต  หมดหนี้หมดสิน


จุดที่ 4 วัดอรุณราชวราราม มีคติว่า "ชีวิตราบรื่น ร่มเย็น รุ่งโรจน์ทุกคืนวัน" เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร เป็นวัดคู่บ้านคุ่เมืองและเป็นวัดที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตที่อัญเชิญมาจากเวียงจันทร์ใน พ.ศ. ๒๓๒๒
ลอดพระแท่นบรรทม สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี  (ไม้สักทองขนาดใหญ่)    **แก้ดวงตก  รอดพ้นจากอุปสรรคอย่างปาฏิหาริย์ 


จุดที่ 5 วัดกัลยาณมิตร
วัดกัลยาณมิตร เป็นพระอารามหลวง อยู่ปากคลองบางกอกใหญ่ฝั่งใต้ เจ้าพระยานิกรบดินทร์ เมื่อครั้งเป็นพระยาราชสุภาวดี เจ้ากรมพระสุรสวดีกลาง มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก ได้อุทิศบ้านเรือนและซื้อที่ดินบริเวณใกล้เคียง เพื่อสร้างวัดขึ้นเมื่อปีระกา พ.ศ. ๒๓๖๘ แล้วถวายเป็นพระอารามหลวง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามว่า “วัดกัลยาณมิตร” พระองค์ทรงสร้างพระวิหารและพระประธานเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ชื่อ พระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) หรือเรียกตามแบบจีนว่า “ซำปอฮุดกง หรือ ซำปอกง” เป็นปางมารวิชัย ด้วยมีพระประสงค์จะให้เหมือนกรุงเก่า อย่างวัดพนัญเชิง และ เป็นวัดเดียวในประเทศไทยที่มีพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางปาลิไลยก์
ระฆังใหญ่สุดในประเทศไทย  เพื่อความมีชื่อเสียงโด่งดัง 
คณะเดินทางกลับท่าราชวรดิษฐ   
อาหารกลางวันกล่อง ทานบนเรือ
ค่าประกันการเดินทางอุบัติเหตุ  ท่านละ 1 ล้านบาท 
มัคคุเทศก์  ผู้ชำนาญการ  

  
ทัวร์ 5 วัด  อารามหลวง  ทางน้ำในกทม.
สำนักฮวงจุ้ยเบญจธาตุสัมพันธ์
โดย....อาจารย์อาคม  อ.เหน่ง   อ.พลอย
ในวันฤกษ์มงคล  ได้แสงสว่างนำทางสู่ประตูสวรรค์  ประสบแต่ความโชคดี  และร่ำรวยเพิ่มพูนขึ้นเรื่อย      
ผู้ถวาย.....ได้รับอานิสงค์
·       เกิดสติปัญญา   ดุจแสงสว่าง   สิ่งร้ายกลับกลายเป็นดี
·       มีความเจริญรุ่งเรือง  ลาภยศ   มิตรสหาย
·       แสงทองส่องนำ ทางเดินชีวิตที่ดี  ครอบครัวอบอุ่น
·       แม้ทางธรรม ย่อมได้ปัญญารู้แจ้ง เข้าสู่พระนิพพาน
·       มีกายทิพย์  อันเรืองรอง 

คำกล่าวอธิษฐานจิต 
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ
ข้าพเจ้า……..และญาติธรรม  ทั้งหลายขอน้อมถวาย เทียน  ดวงไฟ
พร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ 
เพื่อเป็นพุทธบูชา ตลอดพรรษา
ขออานิสงส์แห่งการถวายเทียนคู่  ดวงไฟนี้
ของข้าพเจ้า.........ทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อประโยชน์
เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย  
ตลอดกาลนานเทอญ ฯ

***ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้า......ได้ทำในวันนี้
ขออุทิศให้กับ  ตัวข้าพเจ้า.............และเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้า   
เทวดาผู้คุ้มครองตัวข้าพเจ้า   บิดามารดา   ครูอาจารย์  ทั้งที่มีชีวิตอยู่และล่วงลับไปแล้ว   จงมารับกุศลผลบุญนี้     จงเป็นสุข เป็นสุขเทอญ


--------------------------------------------
รับตรวจฮวงจุ้ย    จัดอาคารบ้านเรือน
บริษัทร้านค้า  สำนักงาน   ดูสุสาน
รับตรวจดวงชะตา   ลิขิตฟ้า   ชะตากรรม
รับให้ ฤกษ์ยาม   งานมงคลต่าง   ตั้งศาลพระพรหม  พระภูมิ
 ----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------

สำนักฮวงจุ้ยเบญจธาตุสัมพันธ์
โดย...อ.อาคม  หนูทอง           081-430-8348
      ...อ.รัชศนัณภ์  (อ.เหน่ง)   081-6945-945
      ...อ.ณัชทภา  กัลยาณกิตติ (อ.ภัท)     062-964-2453ความคิดเห็น

Most View Product

ปัวะโป้ย (擲筊) ..คำพยากรณ์จากองค์เทพเจ้า

การไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภหรือเทพเจ้าไฉ่ซิ่งเอี้ยะประจำปี 2564

รู้ก่อน แก้ไขก่อน เปลี่ยนปีชง เป็นปีเฮง แก้ชง กันชง เสริมดวงชะตา กับอาจารย์เหน่งฮวงจุ้ย