บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กรกฎาคม, 2018

เส้นทางสักการะ ร่วมสังฆทาน ถวายเทียนพรรษา พระวัดอารามหลวง 5 วัด แม่น้ำเจ้าพระยา

รูปภาพ
เส้นทางสักการะ ร่วมสังฆทาน ถวายเทียนพรรษา พระวัดอารามหลวง  5 วัด แม่น้ำเจ้าพระยา 7.30  น.   คณะพร้อมกัน ณ ท่าราชวรดิษฐ   ลงเรือ private   พบกับมัคคุเทศก์ M.O.TOURANDSERVICE 8.00 น.   คณะพร้อมออกเดินทาง จุดที่  1 วัดคฤหบดี มีคติว่า สักการะ ดับทุกข์ร้อน เป็นสุข เป็นพระอารามหลวงช้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา จุดที่ 2 วัดเทวราชกุญชร มีคติว่า มงคลเทพเทวดา มหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่และแข็งแกร่ง การงานก้าวหน้า เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี  ชนิดวรวิหาร   สักการะพระพุทธเทวราชปฏิมากร ฝีมือช่างสมัยทวารวดีผสมอู่ทองที่มีความงดงามมาก อีกทั้งยังมีพิพิธภัณฑ์ไม้สีทองให้ได้ชมกันด้วย พุทธศาสนิกชนนิยมถวาย "ผ้าไตร" แทนดอกไม้ ธูป เทียน เพื่อความศักดิ์สิทธิ์ เป็นวัดแรกในประเทศไทยที่นำผ้าไตรมาเป็นเครื่องสักการะและได้รับความศรัทธามาจนทุกวันนี้ พิพิธภัณฑ์ไม้สักทอง    กราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ (ดอกไม้บูชา)   และรูปปั้นไฟเบอร์กลาส  ของสมเด็จพระสังฆราช  19 พระองค์  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์        จุดที่ 3 วัดราชาธิวาสวิหาร มีคติว่า &