บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มีนาคม, 2018

พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ สมาคมกว๋องสิวแห่งประเทศไทย

รูปภาพ
ศาลเจ้ากวางตุ้ง  มูลนิธิกว๋องสิว ศาลเจ้ากวางตุ้ง เป็นศาลเจ้าที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2423 ตามความเชื่อทางพุทธศาสนานิกายมหายานผสมกับลัทธิบูชาเทพเจ้าดั้งเดิมแบบจีน โดยชาวจีนที่อพยพมาจากมณฑลกวางตุ้ง แล้วจัดตั้งเป็นสมาคมการกุศลและได้ใช้ศาลเจ้าเป็นทั้งศูนย์กลางและที่ทำการของสมาคม ในการรวบรวมสิ่งของและเงินไปบริจาคเพื่อการกุศล ซึ่งบรรดาสมาคมและศาลเจ้าจีนเหล่านี้จึงเป็นศูนย์กลางสำคัญในการถ่ายทอด วัฒนธรรมและประเพณีแบบจีนที่สำคัญแห่งหนึ่ง ศาลเจ้ากวางตุ้ง มีเทพเจ้าหลายองค์ที่เป็นผู้บันดาลโชคลาภ ความมั่งคั่งและความสมบูรณ์พูนสุขให้แก่ตนเอง ครอบครัวและบรรพบุรุษ อันได้แก่ เทพเจ้ากวนอู เป็นเทพแห่งชัยชนะ เทพเจ้าขงจื้อ เป็นนักปราชญ์ ผู้มีความรู้สูงส่ง เทพเจ้าเง็กเซียนฮ่องเต้ เป็นเทพเจ้าเกี่ยวกับราชา เทพเจ้าลู่ปาน เป็นเทพแห่งการทำงานการก่อสร้าง และสุดท้ายก็คือพระโพธิสัตว์กวนอิม ซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตากรุณา ศาลเจ้ากวางตุ้ง ตั้งอยู่เยื้อง ซ.แปลงนาม ถ.เจริญกรุง เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00-17.00น.

วันเช็งเม้ง 2561

รูปภาพ
เทศกาลเช็งเม้ง เริ่มจากสารทลิบชุง  คือวันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2561 –20เมษายน 2561   คือระยะเวลา ที่ประตูสวรรค์-นรก  เปิดบรรพบุรุษได้รับอนุญาตให้ออกมาเยี่ยมครอบครัวลูกหลาน  และรับของเซ่นไหว้ที่สุสาน  ฮวงซุ้ย    เพื่อให้ลูกหลานได้แสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ การไป ไหว้บรรพบุรุษ เทศกาลเชงเม้ง เพื่อรำลึกถึงคุณความดี   ที่บรรพบุรุษของเราได้กระทำไว้ เป็นจุดรวม   ญาติพี่น้อง   การไหว้ที่ดีที่สุด ต้องนัดหมายไปไหว้พร้อมกัน ( วันและเวลาเดียวกัน ) ทำให้ลูกหลาน    ได้มาพบปะ สังสรรค์กันพร้อมหน้า เป็นการสร้างความสามัคคี ภายในตระกูล เป็นการเตือนสติตน   ความตายเกิดขึ้นกับทุกคน และเป็นธรรมดาของมนุษย์โลก ขั้นตอนการไปไหว้ เช็งเม้ง  ที่สุสาน การทำความสะอาด สุสาน ( เซ้าหมอ ) ลงสีที่ป้ายชื่อให้ดูใหม่ - คนตายแล้วลงสีเขียว หรือสีทองขลิบเขียว คนเป็นลงสีแดง ( ไม่ควรถอนหญ้า – ที่ขึ้นบนหลุมบรรพบุรุษ   เพราะอาจกระทบ     ทิศอสูร ทิศแตกสลาย   จะส่งผลร้ายต่อบุตรหลาน ตกแต่งด้วย กระดาษม้วนสายรุ้ง  ดอกไม้สด หลากสี ( ปี 2561 แนะน

ปัวะโป้ย (擲筊) ..คำพยากรณ์จากองค์เทพเจ้า

รูปภาพ
ปัวะโป้ย (擲筊) ..คำพยากรณ์จากองค์เทพเจ้า. . ปัวะโป้ย (擲筊) ..เป็นเครื่องมือในการเสี่ยงทาย หรือ ไม้เสี่ยงทาย มีลักษณะเป็นไม้นูนโค้งหลังเต่า, ด้านหน้าเรียบ ซึ่งสามารถนำมาประกบเข้าหากันเป็นอันเดียว มีสองอันเป็นหนึ่งชุด ...................................................................................... ไม้เสี่ยงทายที่ว่านี้ เป็นอุปกรณ์สำคัญในการสื่อสารระหว่างท่านที่ต้องการสอบถามกับอานุภาพขององค์ศักดิ์สิทธิ์  ใช้โยนเสี่ยงทายถามเรื่องราวต่างๆ   และอ่านคำทำนายจากการหงายคว่ำของไม้สองซีกนี้  ........................... ซึ่งการใช้ไม้เสี่ยงทายนี้มี มาแต่โบราณกาลถึงปัจจุบัน  ส่วนใหญ่จะทำจากไม้ไผ่ (ส่วนหัวของไม้ไผ่ตง) หรือ ไม้จันทร์ ตามตำราโบราณ ฝาไม้ทั้งสองที่นำมาประกบเสี่ยงทาย จะต้องเท่ากันทั้งรูปลักษณ์และน้ำหนักของไม้ ........ขั้นตอนในการใช้นั้น อาจจะแตกต่างกันไป   ตามความเชื่อของท้องถิ่นบ้าง แต่ในการอ่านผลของการเลี่ยงทายหลังจากโยนโป้ยแล้ว จะมีการอ่านที่เป็นสากลเหมือนกัน .................................... ก่อนที่เราจะเสี่ยงทายนั้น มีข้อแนะนำ 2 ข้อ ซึ่งจะมีผลในความแม่นยำของการเสี่ย

เทศกาลง่วนเซียว (เทศกาลโคมไฟ) ไหว้ขอพรกับเทพเจ้าตั่วเล่าเอี๊ยะ

รูปภาพ
วันที่ 15 เดือน 1 ของจีน ตรงกับวันที่ 2 มีนาคม 2561 ซึ่งชาวจีนเรียกว่าวันง่วนเซียว ( เทศกาลโคมไฟ) เป็นวันดีที่ชาวจีนเชื่อกันว่าไม่ว่าขอพรประการใดก็จะสำเร็จลุล่วงได้ดี ผู้ใดต้องการให้ธุร กิจประสบความสำเร็จ พบเจอคู่ครองที่ดี สมหวังในเรื่องบุตร ควรไหว้ขอพรกับเทพเจ้าตั่วเล่าเอี๊ยะในศาลเจ้าพ่อเสือในเทศกาลง่วนเซียว ของไหว้ที่นิยมใช้ในการไหว้คือ *ภาพจาก Facebook   ร้านขนมเปี๊ยะง่วนฮะเซ้ง - เจ้าเก่าสะพานเหลือง 1. สิงโตถั่วเป็นคู่ / สิงโตน้ำตาล (สีขาว หรือ สีแดง) หมายถึง อำนาจ บารมี มีพลัง ขจัดอุปสรรคต่างๆ และ อำนาจชั่วร้ายออกไป สมัยก่อนจะขอบุตร อธิษฐานขอบุตรจากตั่วเล่าเอี๊ยะ โดยซื้อสิงโตถั่วไป 1 คู่ พอสมหวังได้บุตรแล้วต้องถวายคืน 2 คู่ 2. เจดีย์ หมายถึง ความก้าวหน้า รุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป ประสบความสำเร็จในธุรกิจการงาน โดยซื้อเป็นชุดเจดีย์ 1 คู่ สิงโต 1 คู่  คำว่า 元 หงวน หมายความว่า แรก ส่วน 宵 เซียว หมายความว่า กลางคืน      คือพระจันทร์เต็มดวงครั้งแรก  ของปี  นิยมขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล  ค้าขายมั่งมีเงินทอง  สำเร็จสมปรารถนา เทศกาลง่วนเซียว จึงหมายถึง คืนที่พระจันทร์เต