ศาลพระโพธิสัตว์กวนอิม วัดกันมาตุยาราม

ศาลพระโพธิสัตว์กวนอิม วัดกันมาตุยาราม

ขอพระบารมีอันไพศาล แห่งพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ ทรงอวยพระพรแด่ทุกท่าน ที่ได้เดินทางมาสักการะ ณ พระวิหารแห่งวัดกันมาตุยาราม...
ขอสรรพทุกข์ สรรพภัยทั้งหลาย จงสูญสิ้นมลายไป คงเหลือไว้แต่คุณงาม และความดีแห่งชีวิต ของทุกท่านโดยทั่วกัน


ศาลพระโพธิสัตว์กวนอิม วัดกันมาตุยาราม
ถนนมังกร แขวงสัมพันธ์วงศ์
กรุงเทพมหานคร

ความคิดเห็น

Most View Product

ปัวะโป้ย (擲筊) ..คำพยากรณ์จากองค์เทพเจ้า

การไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภหรือเทพเจ้าไฉ่ซิ่งเอี้ยะประจำปี 2564

รู้ก่อน แก้ไขก่อน เปลี่ยนปีชง เป็นปีเฮง แก้ชง กันชง เสริมดวงชะตา กับอาจารย์เหน่งฮวงจุ้ย