วันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ ประจำปีพ.ศ.2561


วันนี้อาจารย์เหน่งนำข้อมูลวันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ และการไหว้ส่งเจ้าขึ้นสวรรค์มาฝากกันค่ะ

วันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ "ซิ้งเจียที"     ตรงกับวันขึ้น 24 ค่ำเดือน 12 จีน  ซึ่งปีพ.ศ.2561  ตรงกับวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561    เชื่อกันว่าเป็นวันที่เทพเจ้าของจีน  เสด็จขึ้นสู่สรวงสวรรค์    เพื่อรายงานความประพฤติ  ความดี ความร้าย ของมนุษย์  หรือของเจ้าบ้านที่เทพเหล่านี้มาประจำอยู่   ให้เง็กเซียน(เทพผู้เป็นใหญ่บนสรวงสวรรค์)  รับทราบ    เพื่อพิจารณาปูนบำเหน็จ   รางวัลให้แก่มนุษย์ที่ทำความดี  ให้สมปรารถนา   ดังที่ต้องการ
ชาวจีนจะทำพิธีไหว้ส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ ส่วนสิ่งของที่ต้องเตรียมในพิธีไหว้ส่งเจ้าขึ้นสวรรค์นั้น ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบ้าน โดยส่วนใหญ่มักประกอบด้วย ดังนี้
ก่อนอื่นต้องเก็บทำความสะอาดเจ้าที่ ให้เรียบร้อย    ของที่ใช้ในพิธีส่งเจ้าขึ้นสวรรค์
   1.กระดาษม้า (ใช้กับเจ้าหรือเจ้าที่ทั่วไป)     กระดาษนก (นิยมใช้กับเจ้าแม่กวนอิม)    ไหว้เป็นจำนวนแผ่นคู่

2.หงิ่งเตี๋ย  5 แผ่น


3.กระทงทอง (อ๋วงป้อ)

4.เทียนแดง

5.ผลไม้มงคล 3-5   หรือส้ม 5 ผล6.ขนมจันอับ(แต่เหลี่ยว)

7.น้ำชา  หรือน้ำ

คำอธิษฐาน   " วันนี้วันดี   วันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์    ข้าพเจ้าชื่อ.........นามสกุล..........ได้นำเครื่องสักการะอันเป็นมงคลมาถวาย    รวมถึงพาหนะม้า (นก)  เพื่อให้ท่านเสด็จขึ้นสรวงสรรค์   ขอให้ท่านเสด็จไปโดยสวัสดิภาพ    เมื่อถึงสรวงสวรรค์แล้ว   โปรดรายงานความดีของข้าพเจ้า   หากข้าพเจ้าและคนในครอบครัว   ทำการผิดหรือลบลู่ต่อท่าน   ขอโปรดให้อภัย   และเมื่อกลับมาให้นำความเป็นสิริมงคลมาสู่บ้าน  และครัวของข้าพเจ้าด้วยเทอญ
ติดตามข้อมูลดีดี จากอาจารย์
เพิ่มอาจารย์เหน่งเป็นเพื่อน นะคะ


ความคิดเห็น

Most View Product

ปัวะโป้ย (擲筊) ..คำพยากรณ์จากองค์เทพเจ้า

การไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภหรือเทพเจ้าไฉ่ซิ่งเอี้ยะประจำปี 2564

รู้ก่อน แก้ไขก่อน เปลี่ยนปีชง เป็นปีเฮง แก้ชง กันชง เสริมดวงชะตา กับอาจารย์เหน่งฮวงจุ้ย