แก้ไขปีชง คนปีเกิดปีชงควรทำอย่างไร ในพ.ศ.2561

คนที่เกิดปีชงควรทำอย่างไร ในปี 2561
สำหรับคนที่เกิดปีชง อย่าเชื่อแบบงมงาย เพียงแต่ท่านควรต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ และไม่ควรอยู่ในความประมาท ในทางศาสตร์จีน คนจีนส่วนมากจะนิยมไหว้พระและทำบุญกันตามความเชื่อทางศาสนา และปฏิบัติกันต่อมา
1.ไปไหว้พระตามวัด (เน้นวัดทางจีน) หรือศาลเจ้าโรงเจของจีน
เพื่อไปทำพิธีปัดซิ้ง (ปัดสิ่งไม่ดีสิ่งไม่ดีสิ่งร้าย) ให้ออกไปจากตนเอง
การปัดที่ถูกต้องนั้น ต้องเริ่มปัดตั้งแต่วันส่งเจ้า (ซิ้งเจียที) วันที่ 24 เดือน 12 ของจีน ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์พ.ศ.2561 ไปจนถึงวันสิ้นปี คือวันที่ 30 เดือน 12 ของจีน  คือวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
 แต่ในกาลปัจจุบันนี้คนทั่วไปส่วนใหญ่มักถือเอาความสะดวกเป็นที่ตั้ง ซึ่งไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใด ซึ่งการไปไหว้พระ วันไหนๆก็เป็นสิ่งดี ส่วนความเชื่อเรื่องการปัดโกยซิ้ง หรือขจัดสื่งไม่ดี สิ่งที่ร้ายๆออกไปนั้น ถ้ามาปัดออกในภายหลัง อาจได้รับสิ่งดีๆได้ไม่เต็มที่ คนจีนเก่าแก่ จึงต้องปัดเสียก่อนสิ้นปีเก่า พอปีใหม่ ตรุษจีน จะได้รับสิ่งที่ดีๆ สิ่งที่เป็นมงคลเข้ามาสู่ตน และพบกับความเจริญโชคดี ร่ำรวย ราบรื่น ตลอดปี ทางจีนถือว่าในปีเก่าที่ผ่านมา ท่านได้รับสิ่งที่ดีและไม่ดีจนเต็มแล้ว จนทำให้ไม่มีที่ว่างจะรับสิ่งที่ดีเข้ามาในปีใหม่ จำเป้นต้องเอาสิ่งที่ไม่ดีสิ่งร้ายๆ ออกไปเสียก่อน เพื่อที่ให้มีที่ว่างพอที่จะได้รับพรสิ่งที่ดีอันเป็นมงคล ที่หลั่งไหลเข้ามาในชีวิตได้ในตอนปีใหม่ และจำเป็นต้องปัดต่อหน้าพระประธาน หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด ที่อยู่ในวัดหรือศาลเจ้านั้น เพื่อขอให้ท่านช่วยประทานส่งพลังอำนาจบารมี มาช่วยขจัดปัดเป่า เอาสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายออกไปจากเราให้สิ้น

ของไหว้ปัดซิ้งปกติทั่วไป
1.ส้มเขียวหวาน 5 ผล (ความเป็นมหามงคลทั้ง 5 ธาตุ) หรือผลไม้มงคล 5 อย่าง
2.เทียน 1 คู่ ไหว้พระใช้เทียนเหลือง ไหว้เจ้าหรือเทพ ใช้เทียนแดง
3.น้ำชา 5 ถ้วย หรือน้ำเปล่า 1 ขวดก็ได้
4.ธูปไหว้เจ้า 3 ดอก
5.กระดาษ หงิ๋งเตี๋ย 12 แผ่น
6.ธูป 12 ดอก สำหรับวางเสียบตั้งไหว้กับหงิ๋งเตี๋ย( ใช้เป็นชุดปัดตัว)
รายการที่ 5 และ 6 เป็นชุดปัดซิ้งออกจากตัว

ขั้นตอน
เอาส้มหรือผลไม้ 5 มงคลและน้ำชา พร้อมชุดปัดซิ้ง(รายการที่ 5-6) ตั้งวางไหว้ จุดเทียนและธูป 3 ดอก กล่าวคำขอ..
"วันนี้เป็นวันมงคลที่ดี ข้าเพจ้า....(ชื่อ นามสกุล อายุ และที่อยู่ของตน ..ได้นำของไหว้อันเป็นมงคลมาไหว้ต่อ..(เอ่ยชื่อเทพ)...ขอท่านจงรับของไหว้จากข้าพเจ้า และในวันนี้ข้าพเจ้าใคร่ขอให้ท่านได้โปรดประทานส่งพลังอำนาจบารมี มาช่วยขจัดปัดเป่าเอาสิ่งที่ไม่ดี สิ่งที่ชั่วร้ายต่างๆ ออกไปจากตัวของข้าพเจ้าให้หมดสิ้นเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ"
นำธูปที่ไหว้ไปปักไว้ที่กระถางธูปของพระประธานหรือเทพเจ้า แล้วไปหยิบชุดปัดโกยซิ้งออกจากตัว
มาจุดธุปทั้ง 12 ดอก พร้อมเอาผงขี้ธูปในกระถางธูปพระ หรือเทพเจ้า ใส่ในหงิ๋งเตี๋ยสักนิดหนึ่ง ยกขึ้นไหว้พระหรือเทพเจ้า แล้วหันหลังให้พระทำการปัดตัว ตั้งแต่หัวจรดปลายเท้า โดยให้ปัดออกไปจากตนเอง(ห้ามปัดเข้าหาตัวเอง) เป็นจำนวน 12 ครั้ง ทุกครั้งที่ปัดให้ปล่อยหายใจออก และกล่่าวว่า
"บรรดาสิ่งที่ไม่ดี สิ่งที่ชั่วร้าย สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์และสเนียดจัญไรต่างๆ จงสลายสูญสิ้นออกไปจากตัวของข้าพเจ้าด้วยเทอญ"


ปัดเสร็จแล้ว ให้เอากระดาษชุดปัดและธูปไปเผา ของไหว้ไม่ต้องลา ทิ้งไว้เลย(ให้เป็นทานแก่ผู้อืน) เป็นอันเสร็จพิธีกรรมของขั้นตอนการปัดซิ้ง จากนั้นค่อยไปไหว้พระในวัดหรือศาลเจ้าเพื่อขอพร ตามปกติ
ความคิดเห็น

Most View Product

ปัวะโป้ย (擲筊) ..คำพยากรณ์จากองค์เทพเจ้า

การไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภหรือเทพเจ้าไฉ่ซิ่งเอี้ยะประจำปี 2564

รู้ก่อน แก้ไขก่อน เปลี่ยนปีชง เป็นปีเฮง แก้ชง กันชง เสริมดวงชะตา กับอาจารย์เหน่งฮวงจุ้ย