โพสต์

กำลังแสดงโพสต์จาก ตุลาคม, 2017

เหรียญเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ

รูปภาพ
เหรียญเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย (เทพเจ้าโชคลาภ) คือเทพที่ให้คุณทางด้านเงินทอง และโชคลาภ 
ถือเป็นเทพที่สำคัญทางจีน แม้แต่การเข้าปีใหม่ของจีน  ก็นิยมไหว้ท่านเป็นองค์แรก  เพื่อให้มีโชคลาภดีตลอดปี  สิริมงคล ค้าขายร่ำรวย ฐานะมั่งคั่งมั่นคง ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข

การมีฐานะมั่นคง ร่ำรวย เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ  ด้วยกันทั้งสิ้น  แต่จะร่ำรวยได้นั้นนอกจากการทำงานแล้ว   การบูชาเทพศักดิ์สิทธิ์  ก็มีส่วนสำคัญที่จะช่วยเสริมให้ชีวิตดียิ่งขึ้น  สะดวกยิ่งขึ้น     ด้านหน้าปางบุ๋น (ประทานพร)   ใช้สำหรับของโชคลาภ  เงินทอง ความร่ำรวย  ความสำเร็จ   
ด้านหลังปางบู๊(ขี่เสือ)